COVID-19 Maatregelen Restaurants

Maatregelen

Restaurants

Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor restaurants. Een restaurant is een uitgaansgelegenheid waar gasten (tegen betaling) kunnen eten.
Dit loopt uiteen van een brasserie tot een sterrenrestaurant.

Bij binnenkomst:

• Voorkom ophoping van gasten bij de ingang:
• Werk uitsluitend met reserveringen (via website, apps of telefonisch)
• Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
• Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand gasten naar hun tafel
• Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5m van elkaar komen te staan
• Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)

Bij vertrek
• Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst

Binnen in het restaurant
• Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm
• Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen
• Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
• Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
• Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard

Keuken
• Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. Uitzonderingen:
• Als er een goede, fysieke afscheiding gecreeerd kan worden tussen werkplekken, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) wand of PVC-scherm.
• De medewerkers dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid hebben met de werkgever voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden.
Smart distancing is hierbij het uitgangspunt
• Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
• Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
• Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Terras
• Als het terras voor (een) ingang van de horecainrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is.
• Gasten mogen alleen maar zitten op een terras.
• Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm
• Meer dan 4 personen aan één tafel zijn uitslui- tend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen .NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende nood- verordening kan een ander maximum (minder of meer) aantal personen zijn toegestaan , in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.
• Bediening aan tafel op het terras (incl bestelling opnemen en afruimen) kan alleen plaats vinden als er een controlegesprek heeft plaats gevonden met de gasten om de gezondheidsrisico’s in te schatten en er geen gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld.
• Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten.
• Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard