COVID-19 Maatregelen Gasten

Maatregelen

Gasten

Ook zijn er een aantal maatregelen waar onze gasten zich aan dienen te houden.

• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Uitzonderingen:
a. aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer) aantal personen zijn toegestaan , in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.
b. aan de bar mogen maximaal 4 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer) aantal personen zijn toegestaan , in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.
c. op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
• Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
• Was bij binnenkomst grondig je handen
• Was na het toiletbezoek grondig je handen
• Betaal contactloos (pin of mobiel)
• Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.